Bellari MT502 Pre-Phono MC Step-Up, MU Metal transformator

5,500.00 kr

Handbyggd MC-transformator för användning till
med enbart MM-ingång.

KÖP 5500,00 SEK

Signalnivån på en MC- pickup är lägre än en moving magnet pickup. Många tillverkare löser det – sannolikt av kostnadsskäl – genom en extra höjning av ingångsvolymen. Men för att en moving coil-pickup ska kunna leverera med full  potential krävs även en bra transformator, vilket är mera  självklart i system på high-end-nivå.

Bellari tillverkar sin egen transformator till MT502, allt för att få en MC-pickup att prestera optimalt.
Så här berättar Bellari:
”MU Metal is one of the best shielding materials known. All step up transformers are of a similar design. They have two transformers inside to step up the low level signal from a moving coil cart. The transformers are very expensive to manufacture, that is the reason for the high prices of such items. Our transformers are hand wound, potted, encased in an all MU Metal chassis and then placed into a copper chassis that has been gold plated. This is all done one at a time, all by hand.”

“The Bellari MT502 transformer:  Housed in Bellari’s familiar powder-coated red chassis, the MT502 step-up transformer features hand-wound coils, gold-plated inputs and outputs, and a ground lift. The MT502 produced a quiet background, sharp transients, and taut, fast, well-defined bass. A perfect match to Bellari’s VP130 moving-magnet phono preamp.
//Stereophile

Switch för lift/ground
Nivåväljare: 1:30 /1:12
RCA
Ingångsimpedans: 30 – 300 Ohm
Utgångsimpedans: 30 kOhm
THD: 02% @ 1KHz
0.9 Kg