Bästa möjliga ljudkvalitet skapar rättvisa.

Intelligent Sound AB installerar ett rättvist ljudsystem.

EN LJUDÅTERGIVNING I KYRKORUM, HÖRSALAR, BIOGRAFER SOM LEDER TILL RÄTTVISA.
Först av allt vill jag säga att en enkel ljudanläggning naturligtvis kan leverera tal och musik på ett sätt att det duger väl för många. Det jag tar upp här berör mer hur många uppenbarligen värderar ljudåtergivning och hur man kanske resonerar inför beslutet om en investering av ljudutrustning som ska ge både lyssnare och framförare bästa möjliga service under en tid av kanske tio års tid. Många, allt för många tror att i större lokaler som exempelvis en aula eller en kyrka skall ljud komma från ett par högtalare längst fram precis som när man riggar en scen för en livekonsert. Men tvärt emot vad några faktiskt väletablerade i pro-ljudbranschen anser om ljudinstallation, har Intelligent Sound en kunskap som leder till en ljudåtergivning på ett helt annat sätt. De flesta ljudfirmor gör naturligtvis övertygande presentationer tyvärr utan ett fullvärdigt, rättvist resultat – men en stor summa pengar blir ändå satsade.

Det jag är ute efter här är en genuin rättvisa. Det jag har strävat efter i ca. fyrtio års tid är att i en kyrka, en hörsal ska alla ha rätt att få uppleva en verklighetstrogen ljudåtergivning. Alla ska få uppleva skillnader och viktiga nyanser mellan exempelvis en gitarr och en cello. Man ska kunna uppleva känslan i en talad text utan att ha överseende med att bli osäker på ett ord här och var.

Det handlar om en uppenbar rättvisa både mot den eller de som framför något i en text eller musik som man oftast har arbetat mycket på för att bli så bra som möjligt, men rättvisan handlar även om var och en som kommit för att få en upplevelse. Då krävs det också en verklighetstrogen ljudåtergivning där detaljer och nyanser i ett ljud blir tydliga precis över allt i lokalen .

En försämrad hörsel är ett handikapp. Jag syftar inte på hörselskadade individer, jag menar alla de som hör något sämre än vanligt, där exempelvis bokstaven E lät förväxlas i en sångtext eller talad text med D,T och V. Ljudet av S kan lät låta som F om ljudanläggningen inte håller för en bra återgivning. En talad röst eller ensam sångröst till akustisk gitarr går säkert bra men när fler instrument med egna, unika klanger, nyanser och karaktärer ska återges samtidigt som det kan bli otydligt och “grötigt”. Lägg där till en eller fler sångröster. Det är då både ljudutrustningens kvalitet och installatörernas kunnande om ljud avslöjas. Då spelar det ingen roll hur snyggt och diskret högtalarna har blivit installerade. Nedsatt hörsel som lomhördhet är vanligare än många tror.

Så både de som installerar ljud och de som beslutar över summan som ska satsas har här ett tydligt ansvar både mot alla som ska lyssna och alla de som ska framföra något. Men allt för många verkar inte inse vikten i detta – vilket ofta, allt för ofta leder till beställningar från ljudfirman som väljs för att de erbjuder en något lägre summa, men man riskerar då istället att den summan senare ökar när de så ofta förekommande problemen uppstår. De infinner sig först efter en tids användning när ljudets oförmåga till att återge en tillräckligt bra återgivning blir en irritation. Beställaren väljer att antingen låta ljudutrustningen duga eller också tar man kontakt med ljudfirman och får då veta att dom naturligtvis ska se över problemet. Man kommer då med att det uppenbarligen behövs fler högtalare vilket naturligtvis innebär mer kabel och då oftast en installation av ytterligare ytterligare ett par slutsteg till den “prisvärda” ljudanläggningen. Under en Gudstjänst händer det att ljudet under en bråkdel av en sekund försvinner för den som står och predikar eller berättar eller sjunger. Olustigt och otryggt. Installatören återvänder och kommer fram till att en antennförstärkare behövs – vilket är dyrare än vad man kunnat tro!

Fasfel, överlappningar förvränger.
När flera instrument ljuder samtidigt med en sångare som framför en sångtext kan en bristfällig ljudanläggning (faktiskt en hel del väletablerade märken) inte leverera en återgivning av flera instrument och sångröster på ett tydligt och verklighetsnära sätt. Det grötar ihop sig. Mixaren tror då att hon eller han kan rädda konserten genom att höja ljudvolymen på det som hörs minst för att sedan istället tvingas börja sänka allt… Inte så sällan har jag sett hur elgitarristen står och spelar med stor koncentration och inlevelse medans vi som lyssnar undrar om hans förstärkare är avstängd av misstag.

Detta här beror oftast på att högtalarna har en bristfällig konstruktionskvalitet och det här anser jag gäller även kända märken som ofta syns i kyrkor och kommunala inrättningar i dag. Många analyserar lokalerna med en mjukvara i en dator som i skärmen visar exakt hur allt ska installeras – men högtalarutrustningen visar sig sedan ha brister som gör att den inte klarar en ärlig, verklighetsnära ljudåtergivning.

Det finns en del firmor och därför också beställare som tror att man enbart ska lyssna på musik och tal till åhörare på ett enda sätt – det vill säga från högtalare längst fram i lokalen där talet eller musiken kommer ifrån. Det kan nu gå bra i en mindre konsertlokal men inte i en kyrka. Om man istället installerar flera högtalare på olika ställen i kyrkorummet och ändå inte lyckas få ljudet att bli tydligt och naturtroget så beror den bristande ljudåtergivningen på att de installerade högtalarna i sina delningsfilter, inte kan agera bra i symbios med varandra. De återger musik och tal med brister i sin konstruktion. Det skapas då lätt överlappningar – att vissa områden i ljudet (frekvensomfånget) överdrivs varpå andra detaljer brister.


Line-array är ett ofta använt system i kyrkor. Det har blivit så vanligt att man beställer det utan att jämföra med annat. En fördelaktig detalj är att högtalarna då hängs från taket och därför frigör hela estradens golvyta. Inga stora högtalare som stjäl plats och står i vägen!
Line Array är en genial uppfinning med ett ljud som hörs tydligt enda framifrån och långt ut över en stor publikyta med stora avstånd som en stor utomhuskonsert i en park eller i en fotbollsstadion. Men om systemet sätts in i en kyrka kan det igen uppstå samma återkommande problem med att få en verklighetsnära ljudåtergivning över allt i lokalen. På vissa ställen låter det riktigt bra men inte på andra. Med andra ord ett bristande ansvar från både beställaren och installatörerna.

Jag vet att det ofta, väldigt ofta, faktiskt inte blir bra! Jag har suttit i publiken och ibland haft lust att resa mig och gå ur lokalen pga oljudet och i ilskan över ett bristande ansvar. Mixaren här fullt upp med att arbeta bort felaktigheter pga kommentarer mitt under mixningen och i pausen:
“Det finns nästan ingen bas alls borta hos oss, du får dra upp mer bas!”
“Det är för mycket diskant borta hos oss, kan du dra ner den lite är du snäll!”
“Nere hos oss är basen jättehög, du måste sänka den!”
“Du, vad är det för mening att komma hit och lyssna när man inte hör texten!?”
Nej, det är inte alltid mixarens fel. Ibland finns de som inte kan mixerbordet men annars i sådana här fall handlar det om sånt jag beskrivit här ovan.

Det är det här jag skriver om har både jag och den svenska ljudföretaget Intelligent Sound kämpat mot i många år- kampen mot så mångas bristande kunskap – både bland beställare och de experter som ibland kanske struntar i sitt så viktiga ansvar. Hur som helst så har de som fått ett ljud installerat och haft det ett tag, önskat att få hjälp av en neutral, utomstående firma, och det är här Intelligent Sound dyker upp i handlingen med ett gediget akustiskt kunnande och en trygg kunskap i hur högtalare ska kunna åstadkomma en tydlig, verklighetstrogen ljudåtergivning.

Det gäller inte enbart en kyrkolokal, även en skola eller idrottshall kan få en behaglig och engagerande ljudkvalitet. Men det är allt för många som inte kan ta till sig Intelligent Sounds ljudprincip eftersom de tidigare har övertygats om att allt ljud ska komma framifrån och att det räcker med några stolphögtalare och att ju man kan vrid upp volymen om det skulle behövas. Detta är direkt orättvist mot lyssnande besökare och de som framför något.
Alla ska få ha rätt till en behaglig ljudupplevelse lika självklart som hur man investerar i en rejäl summa för att kunna erbjuda en bra och genomtänkt belysning, en väl dimensionerad luftcirkulation och snygga möbler, behagliga att sitta i.

En utrustning installerad av Intelligent sound gör att man i princip bara behöver höja och sänka volymen. Det man bjuder på i ett framförande ska alltid nå alla. Allt ska nå fram i detaljer och nyanser. Alla ska kunna höra lika bra, hur man än har det med hörseln eller var man än befinner sig i lokalen. Rättvist!

Men det är faktiskt ett kämpande i det här både för mig och IS, att få de som ska satsa en oftast stor summa ur kanske ett löftesoffer (en församling satsar på en långsiktig insamling) att släppa taget om sina förutfattade meningar om ljud och hur det ska installeras.

Vad kan jag göra då?
Jag kan inget annat än att ihop med Intelligent Sound erbjuda en konkret jämförelse-lyssning (A/B-test) i den aktuella lokalen där man kan på samma gång få lyssna på både den aktuella ljudfirman och Intelligent Sound. Att få lyssna på en talande stämma och musik eller under en musikgudstjänst, så att alla därigenom på ett konkret sätt kan direkt avgöra vad som är en bra och rättvis ljudåtergivning. Men när jag föreslår det här blir det hittills oftast så att varken beställaren eller ljudinstallatören vill göra testet. Jag tycker att dessa nekanden är ett oansvarigt sätt att handskas med så stora summor som det oftast rör sig om. Ljudet ska ju finnas där under många år framöver. IS högtalare har tio års ljudgaranti och en fortlöpande support!
Det ansvar som installatören förväntas ha mot precis alla besökare borde finnas med bland kraven i en bra offert-förfrågan.

Mitt förslag är:
1. Gå in på Intelligent Sounds hemsida och läs om deras ljudfilosofi
2. Se deras referenser och tag ett samtal med referenserna.
3. Vill ni sedan ändå ta en ljudfirma som många vänt sig till eller som någon i beslutsgruppen har personliga kontakter hos så bjud in den firman i en A/B test med Intelligent Sound i den befintliga eller en liknande lokal.
4. Kommer åsikter om oss, låt oss få replikera. Exempelvis sa en Specialist nyligen att vi var dyra i jämförelse med den den valda ljudfirman. Men när de sedan räknade på vad dataanalysen i den kyrkan skulle kosta insåg dom att IS som klarar av akustiken i lokalen utan någon mjukvara. Av den anledningen hamnade IS offert på ungefär samma prisnivå.
5. Blir det problem med mixningen av det ljud som installerats så är det inte alls säkert att installationsfirman kan göra så mycket mer för att få bort problemet. Kontakta mig så kan jag i samarbete med Intelligent Sound AB hjälpa er. Det är något som händer då och då, att man tar kontakt och ber om hjälp.