GDPR

Regler om hur dina personuppgifter ska behandlas.
Den 25 maj 2018 började nya EU-regler gälla för hur företag och organisationer får använda personuppgifter i sin verksamhet.
Det här är en förkortad information där vi berättar vad vi använder personuppgifter till och hur din personliga integritet skyddas. För en utförlig information, vänligen besök Datainspektionen där du finner all kompletterande information.
Idag finns regler för personuppgifter i personuppgiftslagen. Från och med den 25 maj 2018 gäller nya EU-regler som återfinns i dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Vi har en skyldighet att följa reglerna i dataskyddsförordningen som är till för att skydda din integritet. För Thomas Audios verksamhet blir det dock ingen stor förändring mot hur vi förut användt en kunds personuppgifter.
EU inför reglerna för att stärka den registrerades rättigheter och tydliggöra att ansvaret för dina personuppgifter ligger hos företag och organisationer. Som kundansvarig måste vi mer tydligt kunna visa att vi följer EUs regler i dataskyddsförordningen.

I vår verksamhet behöver vi använda personuppgifter för att kunna utföra butikens olika processer.Därför behövs kundens för- och efternamn, adress, c/o, postnummer, postort, e-post, telefonnummer och personnummer. Här nedan några exempel:

•     När ett kundköp genomförs lämnas namn och personnummer till ett kredit-upplysningsföretag för en kreditupplysning.

•     Som kundansvarig har vi ett behov av att behandla personuppgifter för att fullgöra skyldigheter som vi har, som exempelvis att ge relevant information som kunden behöver.

•     Under tiden man är kund hos oss behandlas personuppgifter vid eventuella betalningsförsummelser.

•     Ibland lämnar vi också kunds uppgifter vidare till andra, till exempel till betalföretaget som håller ordning på vårt betalsystem. I sådana fall är det en självklarhet att kundens uppgifter skyddas.

•     För dig som har ansökt om finansiering hanteras ditt bankkontonummer.

Som kund hos Thomas Audio / HiFi-rummet har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan omgående begära tillgång till all information om behandlingen. Du har även rätt att begära sådant om att få alla felaktiga personuppgifter rättade, att få överflödig behandling begränsad, att få ogrundad behandling raderad och få personuppgifter urlyft och flyttad till annan aktör.
Vi anser att din trygghet kommer i första rum och att du får bra, snabb och korrekt information av oss.

Om det uppstår ytterligare frågor, hör gärna av dig till oss genom ett mejl till info@thomasaudio.se
Skulle du uppleva att dina personuppgifter behandlas felaktigt vänder du dig till Datainspektionen för att lämna klagomål.

THOMAS AUDIO / HiFi-rummet följer gällande branschöverenskommelse och uppdaterar informationen om dataskydd när branschöverenskommelsen ändras.

Örebro den 2019-04-18

Vänligen
Thomas Bergman