FAQ

Kabel
Kan jag beställa kabel i valfri längd?
Ja visst! Beställ då via kontaktformuläret den kabelsort och den längd du önskar. En offert översänds sedan i ett mail på den av dig angivna mailadressen.

Kontakter
Vad är Rhodium?
En av världens dyraste ädelmetaller, i skrivande stund ca 10 gånger dyrare än guld. Rhodium har en enastående ledningsförmåga.

DAC
Vad är DSD?
En process som används för att lagra data med ett minimum av förluster i vilket bl.a. visar sig genom en enastående korrekt faslinjäritet i uppspelning av musik. Dr. Yamaki Waseda University, Japan sökte patent på 1-bitstekniken 1992. Philips och Sony tog över och ändrade namnet till DSD (Direct Stream Digital). DSD-tekniken har varit komersiellt tillgänglig allt sedan 1999. En DSD-inspelning öppnar inte upp i en vanlig PCM CD-spelare
Vad är DoP?
DoP är en förkotning för DSD Over PCM. Ett alternativ som kan nytjas för uppspelning av DSD-filer via datorn eller via en mediaspelare. 
Vad är PCM?
PCM är en förkortning av Pulse Code Modulation. Digitalt ljud som överförs okomprimerat i ett PCM-format. 

Ljudformat
AAC (Advanced Audio Coding)
• Komprimerat
Ett format som är likt MP3. Utvecklat för att ge bättre ljud med samma mängd data. Kvalitetsskillnaden märks vid låga bithastigheter som exempelvis 64 eller 96 kbit/s. Ett standardformat för musik i Itunes och är ursprungligen i en kopieringsskyddad (DRM) version med 128 kbit/s men från 2009 finns ACC med 256 kbit/s utan DRM.
AIFF (Audio Interchange File Format)
• Okomprimerat
Vanligt vid ljudinspelning
Introducerades 1988 och är ett av de äldsta filformaten idag och är ett standardformat i Apple-enheter. Används främst vid inspelning och redigering och kan sedan konverteras till exempelvis ALAC eller AAC för effektivare lagring. Fungerar lite bättre än WAV genom att AIFF har lättare att få med sig textinformation till den mötande mediaspelaren än WAV-filer.
ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
• Okomprimerat
Leder till ungefär lika stora besparingar som FLAC, men har idag ett begränsat stöd med undantag från vissa androidappar som exempelvis Rocket Player.
FLAC (Free Lossless Audio Codec)
• Okomprimerat
Ett öppet format som reducerar musikfiler till omkring halva storleken utan förluster. Vanligt förekommande format i kvalitetsinriktade musikbutiker på nätet.
MP3 (MPEG Audio Layer 3)
• Komprimerat
Dök upp i datorprogram och digitala musikspelare på 90-talet. Privat- och piratkopiering gjorde formatet populärt, men sedan kopieringsskydden fasats ut dominerar MP3 tillsammans med AAC även marknaden för kommersiell musiknedladdning. Formatets högsta bithastighet är svår att skilja från ett okomprimerat original och utgör idag en allmänt accepterad branschstandard.
Vorbis
• Komprimerat
Ett alternativ till MP3 och AAC. Liksom ACC ger QVorbis en bättre ljudkvalitet än MP3 vid låga bithastigheter. En av de största användarna av Vorbis är Spotify som strömmar musik i formatet med 96, 160 eller 320 kbit/s.
WAV (Waveform Audio File Format)
• Okomprimerat
Standardformatet för okomprimerat ljud på Windows-datorer. Används på samma sätt som AIFF.
WMA (Windows Media Audio)
• Komprimerat
Microsoft-format som är snarlikt MP3, AAC eller Vorbis. Används sparsamt utanför Microsofts ljudsystem. 
WMA Lossless
•Okomprimerat
Microsofts svar på FLAC och ALAC. 

Akustik
Vad är dynamik?
I exempelvis en högtalares återgivning handlar dynamiken om hur stort gapet är mellan brusnivån och ljudsignalens högsta nivå.
Bruset är inte hörbart utan mäts i dB (decibel).
Obs! Dynamik uttrycks inte i ord som mer eller mindre. Rätt uttryckt är att den är hög eller låg.
Vid låg dynamik begränsas nyanserna och detaljerna i musiken samtidigt som transientsvaret (tillslaget på ex. en trumma eller ett crechendo) blir mindre distingt. Högtalare som levererar hög dynamik – där gapet mellan brusnivån och musiksignalen är stort – ger en ljudbild med stora skillnader mellan försiktiga och starka partier i musiken. Röster och instrument får då ett rikare och mer nyanserat innehåll.

Vad är distribuerat ljud?
Ett flertal högtalare placeras utspridda i en samverkan. Det symbiotiska samspelet gör att ljudnivån kan hållas lagom hög och ändå återge musik och talad röst med stor tydlighet. Distribuerat ljud används av Intelligent Sound i installationer i större lokaler som exempelvis kyrkorum och i platser där högt krav på ljudkvalitet är prioriterat.
Det unika med Intelligent Sounds delningsfilter är en exakthet i ljudåtergivningen med stor nyansering och rikt på detaljer. Det man hör upplevs naturligt och äkta. I jämförelsetester mellan Intelligent Sounds högtalare och ofta förekommande märken blir skillnaden ofta övertygande.