Corona

Just nu har Corona-pandemin påverkat även den här branschen tydligt vilket gjort att vissa produkter ibland är svåra att få hem i rätt tid. Inte allt i utbudet men en del och det varierar dess utom från och till vilken produkt som berörs. En huvudorsak är att många tillverkare har svårt att hålla produktionen uppe vilket leder till minskade volymer i centrallagren. Men även om väntetiden på en produkt nu kan bli förlängd så kommer den fram till sist. Jag antar att vi i alla led får leva med det här på samma vis som vi nu får göra i många andra sammanhang och ha tålamod ett tag framöver tills vi i våra olika länder får i oss ett vaccin. Snart är vi nog där.